תקנון קורס WordPress

כללי

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לגברים ונשים כאחד. ההרשמה לקורס שבכותרת מותנה בהסכמה מלאה לתנאים המפורטים להלן. נא קרא תנאים אלה בעיון. הרשמתך לקורס והשתתפותו בו יראו כהסכמה מצדך לתנאים הרשומים בתקנון.

1. עלות הקורס מצויינת בעמוד ההרשמה לקורס ויכולה להשתנות מעת לעת.

2. התשלום לקורס מקנה גישה לתוכן הקורס ללא הגבלה והרשאת ניהול לאתר WordPress אישי ל3 חודשים.

3. חברת StingVid רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתתפים בקורס לאתר אם יפרו את תנאי התקנון.

4. הרישום לקורס הינו רישום אישי ולשימושו הבלעדי של הגולש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לצד שלישי או אדם אחר כלשהו.

5. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר ולקורס שייכים לחברת StingVid.

6. אין להעתיק ו/או לשכפל מידע מהקורס תחת שמך.

7. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן הקורס.

8. במידה והתשלום על הקורס לא יושלם, רשאית חברת StingVid להפסיק את גישתך לתכני הקורס ללא הודעה מוקדמת.

9. סטודנט אשר הפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם, תהא חברת StingVid רשאית לחסום ו/או להגביל את גישתו לתכני הקורס ללא הודעה מוקדמת.

10. בניית האתר תהיה באמצעות פלטפורמת WordPress.

11. תוכן הקורס מצויין בעמוד ההרשמה לקורס.

12. אתר התרגול האישי גולל תוסף Elementor Pro.

13. זמן פיתוח אתר הסטודנט ומתן גישה לניהולו יכולים לקחת עד בין 24 עד ל-48 שעות ממועד ההרשמה.

14. האתרים יאוחסנו בשרתי EvolutionVIP למשך 3 חודשים. בתום תקופת האחסון, הסטודנט רשאי לקבל קובץ גיבוי של האתר. יש לבקש קובץ גיבוי 30 ימים לפני מועד סיום תקופת האחסון.

15. האתר יכיל כתובת דומיין אישית עבור כל סטודנט. כל סטודנט יוכל לבקש חיבור לדומיין אישי.

16. חברת StingVid ו/או מי מטעמה רשאית בכל עת לבצע פעולות תחזוקה באתר הקורס ובתכניו, הינך מוותר על כל טענה כנגד חברת StingVid. 

תנאי ביטול העסקה

1. ביטול רכישת קורס יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר

2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול חברת StingVid על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (‘חוק הגנת הצרכן’).

3. החזר כספי לאחר תחילת הקורס אשר המשתמש יהיה זכאי לו יוחזר למשלם החלק היחסי עבור הקורס, שטרם נצרך, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

4. חברת StingVid שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, בתנאים להלן:

  •  טרם פתיחת הקורס – יינתן למשלם החזר מלא עבור הסכום ששילם, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.
  • לאחר תחילת הקורס – יוחזר למשלם חלק יחסי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו. 
דילוג לתוכן